మేము 2004 నుండి పెరుగుతున్న ప్రపంచానికి సహాయం చేస్తాము

బస్‌బార్ రకం ప్రస్తుత ట్రాన్స్‌ఫార్మర్